Ocenění

Se svými krajkami jsem se zúčastnila několika soutěží.

V roce 2004 Vyhlásilo Židovské muzeum  v Praze ve spolupráci s časopisem Krajka při příležitosti konání výstavy "Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze" soutěž  - O nejlepší podvinek a provedení Davidovy hvězdy. Protože toto téma je mi blízké, upaličkovala jsem celkem tři krajky a umístila jsem se na 4.-10.místě bez udání pořadí.

 

V roce 2005 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení Krajka, Velvyslanectví Dánského království a Městská knihovna v Sedlčanech vyhlásily soutěž - O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena. Vyhrála jsem 1. místo.

 

V roce 2006 vyhlásil španělský časopis La Encajera soutěžní téma Oslavujme. Vyhrála jsem 1. místo a fotografie mojí svatební dečky a podvinek byl otištěn v čísle č. 27.

 

V roce 2009 Sdružení Krajka vyhlásilo soutěž o upaličkování vějíře podle zadaného podvinku. Umístila jsem se na 3. místě.